Till dig som är nyopererad eller behandlas för bröstcancer

Nyopererad

Bröstcancerföreningen Victoria i Östra Skåne är en sammanslutning av kvinnor som behandlats för bröstcancer. En av de viktigaste uppgifterna för föreningens stödpersoner är att, på olika sätt,

stödja andra kvinnor som drabbats av sjukdomen.

Stödpersonerna har genomgått utbildning för att på bästa sätt stödja andra.

Vi stödpersoner är själva bröstcancerbehandlade och vet därför mycket väl att undersöknings-

och behandlingsperioden kan vara både pressande och svår.

Vi vet också att det kan vara till stor hjälp att möta andra kvinnor som befinner sig i samma situation och med dem dela tankar och funderingar.

Victoriaföreningen anordnar träffar där du ges möjlighet att träffa andra kvinnor i samma situation samt våra stödpersoner.

Plats: Senioren, Tingshusgatan 2, Hässleholm

Plats: Krinova, Stridsvagnsvägen 8A Kristianstad

Vi hälsar dig varmt välkommen till vår träff.

Vid träffarna bjuder Victoria på förtäring.

Det finns inget krav på att du ska bli medlem i Victoriaföreningen.

En stödperson ska vara till stöd och hjälp for ALLA bröstcanceropererade kvinnor som önskar det och naturligtvis har vi tystnadsplikt.

Som du säkert vet har vi på grund av sekretessen inom sjukvården inte tillgång till några patientuppgifter.

Ansvariga:

Pernilla Arvidsson 0702-33 45 50
Ann Margreth Richard Lundgren 0708-32 38 28
Astrid Hugosson 0708-12 78 72

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem