Bröstcancerföreningen Victoria Östra Skåne

Vill du prata med någon?

Vi finns här för dig! Vi har stödpersoner som kan nås via telefon och mail. Vi anordnar samtalsträffar. Läs mer under "om oss". Vi finns även på Facebook.

Att bli medlem

Genom att bli medlem möter du andra i din situation, får stöd och kan byta erfarenheter. Du stöttar och stärker även vår kraft som patientförening.

Aktiviteter

Vi erbjuder ett flertal gruppaktviteter där du kan möta andra i samma situation. Klicka på "aktiviteter" och "om oss" så kan du läsa mer där.

Aktuellt

GLAD SOMMAR!

Sommaren är här! Klicka för mer info

21 juli 2022

Cardiodrumming med besök!

Klicka här för att läsa mer!

23 maj 2022

Öppet informationsmöte med Regionala Cancercentrum

19 maj 2022

Tematräffar på onkologimottagningen!

Välkommen på tematräffar som berör cancersjukdom och rehabilitering, Klicka för mer info.

18 mars 2022

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Fråga våra specialister

Fråga våra specialister