Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Den ospridda sanningen...

Kvinnor med spridd bröstcancer måste få bättre möjligheter till rehabilitering! Klicka här för att läsa mer om hur vi jobbar för att påverka att livet för kvinnor med spridd bröstcancer ska förbättras.

23 februari

Bild ospridd.jpg

Idag är det långt ifrån alla patienter som får rehabilitering enligt det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Patienter vittnar om att de måste fråga efter och tjata sig till rehabilitering och att det inte finns någon struktur eller plan för hur den ska se ut.

Bröstcancerförbundet har därför initierat en påverkanskampanj för att förbättra livssituationen för de med spridd bröstcancer. Kampanjen ska leda till att fler blir medvetna om att rehabilitering kan ske i vardagen och ha fysisk, psykisk, existentiell och social inriktning.

Bröstcancerförbundet vill också tydliggöra att det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering anger att vården bör ge alla patienter en individuell rehabiliteringsplan och se rehabilitering som en del av behandlingen.

  • Säkerställer att en individuell rehabiliteringsplan finns som standard från dag 1.
  • Fatta beslut om hur det Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering ska tillämpas.
  • Vården får en struktur som gör att riktlinjerna kan följas.

I vår förening är det Elisabet Larsson som är vår ambassadör för detta arbete. Vi kommer med mer information här på sidan fortlöpande. Elisabet är även den som har hand om Balsamgruppen, en grupp för dig som lever med spridd bröstcancer. Mer information om Balsamgruppen hittar du på "om oss".

lisbet.JPG

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem